Technologie informacyjne

Gimp

Podręcznik Gimpa,
Zadania do wykonania na zajęciach (all samples taken from the Internet),
rysunek 1 do opracowania. Należy:
1. wyostrzyć obraz,
2. dobrać balans bieli, aby “kotki bazi” były szare bez odcienia niebieskiego,
3. właściwie doswietlić,
4. wykadrować, aby był widoczny sam obraz,
5. zmienić nachylenie płaszczyzny zdjecia,
6. usunąć czarne cienie, aby przybrały kolor tła,
7. zmniejsz rozmiar grafiki, ale tak, aby nie straciła jakosci oglądana na ekranie.

rysunek 2 do opracowania. Należy:
1. doświetlić rzeźbę, nasycić tło,
2. rozmyć tło.

LaTeX

dokumentacja LeTeX-a, po polsku
– nakładki do pisania w LaTeX-u: MiKTeX (LaTeX+TeXWorks), TeXworks, Texmaker, kile, TeXnicCenter
skopiuj tę stronę (wzięte z http://link.aps.org/pdf/10.1103/PhysRev.97.660)
Wybrane zagadnienia
Style formatowania w BibTeX: 1
Beamer: 1, 2

LibreOffice

dokumentacja (EN)

linux:

dystrybucje: GNU/linux, mint, debian

bash online: 1, 2

komendy powłoki: 1, 2
należy znać polecenia (i ich podstawowe opcje): man, history, type, whereis, pwd, ls, cd, cp, rm, rmdir, mv, ln, echo, touch, nano, who, export, <, >, 2>, >>, |, ;, &&, ||, top, jobs, &, ^Z, fg, bg, kill, nice, renice, ^D, exit, cat, less, more, head, tail, nl, wc, chown, chmod, stat, du, tar, gzip, df, fsck, ps, sleep, watch, at, crontab, shutdown, whoami, id, who, passwd, sudo, su, uname, hostname, ifconfig, whois, traceroute, ssh, sftp, write, talk, seq, expr, date, find, xargs.

programowanie w bashu: 1. Przykladowe skrypty basha

manipulowanie plikami tekstowymi (plik do manipulowania) w lunuxie: cut, paste, tr, sort, diff, tee, grep, awk, sed. Przykladowe cwiczenia

plik (nieskończona pętla) do ćwiczenia &, fg, bg, kill, nice, renice

awk

– tutoriale: 1,2, 3, 4, 5 itd.
plik roboczy, ćwiczenie
plik roboczy 2, example data 3

gnuplot

– tutoriale: 1, 2, 3
– gnuplot download: 1, 2
plik z danymi do narysowania